امامزاده جدید جمهوری اسلامی و حزب دموکرات آمریکا، جورج فلوید کیست؟

از بازی در بعضی فیلمهای جناب جورج فلوید که بگذریم ، ایشان سوابق سنگینی در جرم و جنایت ، دزدی مسلحانه و قاچاق مواد مخدر دارد .

این امامزاده جدید جمهوری اسلامی حتی سابقه گذاشتن اسلحه روی شکم یک زن باردار و تهدید وی برای دزدی را در کارنامه پر بار خود داراست و بارها به خاطر دزدی و قاچاق مواد مخدر به زندان افتاده است .

این سنبل دروغین آزادی خواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، CNN (صدا و سیمای شعبه آمریکا ) بی بی سی (صدا و سیمای شعبه انگلستان)، حزب دموکرات آمریکا و دیگر رسانه های به اصطلاح آنتی ترامپیست اروپا، چند روز پیش به دلیل سعی در استفاده از اسکناس تقلبی برای خرید توسط پلیس بازداشت شد تا به نوعی کلکسیون جنایات خود را تکمیل کرده باشد که ظاهرا توسط پلیس کشته شد و نتوانست به خرج مالیات دهندگان امریکایی ، چند سال دیگر از عمر پر برکت خود را در زندان به سر برد .

گزارش پزشک قانونی اشاره می کند که جورج فلوید در زمان مرگ نه تنها ناقل ویروس کرونا بوده ، بلکه به شدت تحت تاثیر مواد مخدر بوده است .

البته جالب اینجاست که هیچ کدام از رسانه های شهیدپرور چپ و یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، علاقه ای به انتشار این گزارشات و حقایق زندگی پر بار این شهید مقدس راه آنتی ترامپ را ندارند و به هر دری می زنند که این گزارشات منتشر نشوند.

ما هم امیدواریم که قاتلین وی در دستگاه عدالت محاکمه شوند اما همچنین امیدواریم که در کنار عدالت ، حقیقت زندگی این قدیس زمانه جمهوری اسلامی و دموکراتهای آمریکا ، که تمام زندگی شیرینش برای اطرافیان ، خاطرات به یادماندنی را رقم زده هم برای پیروانش بازگو شود.

تلگرام کنگره ملی ایرانیان
chat