چین چگونه با وابسته کردن اقتصاد دنیا به خود، اهدافش را پیش می برد؟

در یوتیوب لایو امیر فخرآور در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ به چگونگی گسترش سیطره ی اقتصادی حکومت کمونیستی چین بر جهان پرداخته شد. امیر فخرآور از زمان پرزیدنت نیکسون – ۵۰ سال قبل- در مورد نقشه ی حزب کمونیست چین گفت: چین از سالها پیش موفق شد وانمود کند که عضوی مفید در جامعه جهانی است و با جذب سرمایه و تکنولوژی از اقصی نقاط جهان به درون مرزهای خود، و از طرفی فشار بر کارگران چینی، اقتصاد جهانی را به خود وابسته کرد. این درحالی است نه تنها سودی از این درهم تنیدگی اقتصادی چین به جهان عاید مردم داخل نمیشد بلکه با درنظر گرفتن دستمزدهای نازل به کارگران خود، آنها را بی رحمانه استثمار کرد تا بهای تمام شده کالاها به اندازه کافی پایین، و برای سرمایه گذاران خارجی وسوسه کننده باشد؛ غافل از اینکه سود کلان حاصل از این روش، به جیب روسای حزب کمونیست چین سرازیر میشد!

فخرآور افزود: حزب کمونیست چین به رهبری مائو وقتی به قدرت می رسد، تمام احزاب دیگر را قلع و قمع کرده، یک و نیم میلیارد جمعیت چین را زیر سلطه ۱۵۰ نفره خود می برد. حزب کمونیست چین که متشکل از تعدادی جنایتکار است بیش از نیمی یکصد فرد ثروتمند جهان را تشکیل می دهد با مردمی که باید سخت کار کنند تا بتوانند فقط زنده بمانند. همین رویه باعث شده که چین، برای کمپانی های بزرگ دنیا از لحاظ اقتصادی بسیار جذاب باشد. اما مساله به اینجا ختم نشده و حزب کمونیست چین خواهان تسلط بیشتری است؛ این سلطه بیشتر با صدور ایدئولوژی انقلابی مائوئیستی به جهان ممکن میشد و به این منظور مدارس کنفوسیوس تاسیس شد.

تلگرام کنگره ملی ایرانیان
chat