بیانیه کنگره ملی ایرانیان در خصوص ترور روح الله زم

0
808

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن تمام قواعد بین المللی، پس از اقدام به آدم ربایی بی شرمانه یک خبرنگار در خاک کشوری دیگر و ماه‌ها شکنجه روحی و جسمی در سلول انفرادی، دست به ترور وی با طناب دار زد.

امروز گرچه روح الله زم دیگر در بین ما نیست اما نام نیک وی بعنوان یکی از موسسین کنگره ملی ایرانیان، عضو هیت رییسه سنای کنگره ملی و همچنین به عنوان خبرنگاری آزادیخواه که با کانال آمدنیوز (صدای مردم) در اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ سهمگین‌ترین ضربه ممکن را به رژیم

وارد کرد تا ابد در دفتر مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان خواهد درخشید. بی‌تردید رویای وی که شعار و هدف کنگره ملی ایرانیان بود یعنی فتح تهران و حذف آخوند از جسم و جان و سرزمین ایرانیان بزودی محقق خواهد شد.

پاینده ایران و جاوید نام قهرمانان راه آزادی

حکم اعدام روح الله زم‌ تایید شد
بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در محکومیت ترور روح‌الله زم