جاسوس اسرائیلی: دوستی من با سردار یدالله جوانی همه مشکلات را حل کرد/ آخوند نماینده در تخت اسرار حکومتی را برایم فاش کرد

5
157

کاترین شکدم جاسوس موساد و ستون نویس وب سایت خامنه ای و سپاه پاسداران در اظهار نظری تازه از دام جنسی خود برای ١٠٠ نفر از مقامات رژیم اسلامی که اکثرا هم آخوندهای حکومتی بودند، خبر داده است.

از شکدم در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مطالبی در وبسایت Khamenei.ir منتشر شده که بیشتر این مقالات درباره قدر و اهمیت اسلام شیعی بوده است. همه مطالب این نویسنده در حال حاضر از وبسایت پایگاه اطلاع‌رسانی حذف شده، اما آرشیو اینترنتی آنها هنوز از طرق دیگر قابل دسترسی می باشد. دلیل حذف این مطالب از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر ایران ” تغییر مواضع و رویکردهای اخیر این نویسنده و عدم رعایت قواعد حرفه‌ای” عنوان شده است.

شکدم در نوامبر ۲۰۲۱ در بلاگی در تایمز اسرائیل مطلبی با عنوان “مصاحبه با رئیسی چه درباره ایران به من آموخت” منتشر کرد و در آن مختصرا توضیح داده که چه‌طور توانسته ایران را قانع کند به عنوان یک خبرنگار خارجی تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور نیست…

ترجمه این مصاحبه را در ادامه می خوانید؛

خبرنگار: چطور به این سادگی توانستید به کادر رهبری ایران نفوذ کنید؟

کانرین شکدم: به هیچ وجه ساده و آسان نبود بلکه برعکس اونها بسیار به انگلیسها بدبین هستند

خبرنگار: ولی شما در سایت رهبر حکومت ایران مطلب مینوشتید و با مقامات بسیار بالایی درحکومت مصاحبه داشتید.

کاترین شکدم: بله ولی این کار به سادگی میسر نشد. سالها طول کشید تا اعتماد آنها را جلب کنم؛ در ایران کافی است تظاهر کنید که مسلمانی افراطی هستید فورا دربهای بسته ارکان قدرت به روی شما باز میشود.

خبرنگار: کمی بیشتر توضیح میدهید؟

کاترین شکدم: برای مخاطبان شما باید بگویم ساختار قدرت در ایران بسیار پیچیده است و مانند یک سازمان مخوف مافیایی اداره میشود و همه برای اینکه به رهبر نزدیکتر بشوند با هم رقابت میکنندو جمله معروف هدف وسیله را توجیه میکند در ایران بسیار کاربرد دارد

خبرنگار: اولین قدم برای رسیدن به اهدافتان چه بود؟

کاترین شکدم: اولین قدم این بود که تظاهر کنم مسلمان شدم و البته یک مسلمان افراطی ،برای این کار بسیاری از کتابهای اسلامی را مطالعه کردم و احکام و آداب شیعه را بررسی دقیق کردم و مثلا فهمیدم مسلمانان افراطی به حجاب بسیار اهمیت میدهند.

خبرنگار: برای نفوذ بین افراد و مقامات ایران همین کافی بود؟

کاترین شکدم: قطعا نه! ولی مقامات با نفوذ یا اصولا هر کسی که در ایران مقام و رتبه داشته باشد با یک زن غیرمحجبه مصاحبه نمیکند برای همین اولین قدم استفاده از اهرم حجاب و ظاهری اسلامی برای ملاقات با مقامات ایرانی است.

خبرنگار: اولین شخصی که موفق به ملاقاتش شدین چه کسی بود؟

کاترین شکدم: اولین شخص ودرواقع مهمترین شخصی که باعث ورود من به دنیای سیاستمداران ایرانی بود ، یداله جوانی مدیرمسئول صبح صادق بود که از طریق خبرنگارتهران تایمز به ایشان معرفی شدم. بعدها فهمیدم مقام بسیار بالایی در سپاه پاسداران دارند.

خبرنگار: به نکته بسیار حساس و مهمی اشاره کردید آیا سردار سپاه به شما شک نکرد؟

کاترین شکدم: همانطور که گفتم مقامات ایران بسیار به ما انگلیسیها بدبین هستند و مدتها طول کشید تا توانستم اعتماد سردار یداله جوانی را کسب بکنم.

خبرنگار: قدری بیشتر در مورد جزئیات این رابطه بگویید.

کارتن شکدم: برای معرفی به سردار جوانی مجبور شدم مدتی با خبرنگار ارشد تهران تایمز دوست باشم و رابطه برقرار کنم

خبرنگار: پس اولین برقراری رابطه با مدیر تهران تایمز بود؟

کاترین شکدم: بله روزنامه تهران تایمز روزنامه انگلیسی زبانی است که به تندروها تعلق دارد و در تهران منتشر میشود.

خبرنگار: معرفی شما به سایت رهبری ایران هم از طریق سردار جوانی انجام شد؟

کاترین شکدم: من تمام موفقیتی که در ایران به دست آوردم توسط سردار یداله جوانی بود.

خبرنگار: از چگونگی ورود خود به سایت رهبری و مصاحبه با مقامات بلندپایه حکومت بگویید؟

کاترین شکدم: خوشبختانه دوستی من با سردارجوانی تمام مشکلات را حل کرد

خبرنگار: تقریبا تمام مقاماتی که با شما ارتباط داشتند مقامات تندرو حکومت بودند با بقیه جناحها هم رابطه داشتید؟

کاترین شکدم: همانطور که گفتم حکومت ایران مانند گروهای مافیا اداره میشود که مثلا گروه تندروها به اصلاحطلبان اعتماد ندارند و برعکس، برای همین نمیشود به همه گروها نفوذ کرد.

خبرنگار: نوشته های شما در بین اکثر خبرگزاریها و روزنامه های تندرو حکومت بازتاب داشته چطور موفق به این کار شدین؟

کاترین شکدم: حکومت ایران مثل یک قلعه است که کافیه از دیوار رد بشوید بعد از آن گردش در کل قلعه برای شما آزاد است من به کمک سردار جوانی با اکثر مراکز قدرت در ایران مرتبط بودم.

خبرنگار: اسرار و اطلاعات را چگونه جمع آوری میکردید؟

کاترین شکدم: این یک سوال سخت و پیچیده است که نمیتوانم کامل بهش پاسخ بدهم.

خبرنگار: چرا؟

کاترین شکدم: چون هنوز هم افرادی هستند که در حال جمع آوری اطلاعات هستند و با حرفهای من ممکن است جان آنها به خطر بیفتد.

خبرنگار: تا جایی که امکان دارد بگویید.

کاترین شکدم: سوال بعدی لطفا!

خبرنگار: شما با نام بردن از سردار یداله جوانی گفتید که او معرف شما به مراکز حساس قدرت در ایران بوده ،آیا این گفته شما باعث به خطر افتادن این شخص نمیشود؟

کاترین شکدم: نه چون خود سردار یداله جوانی متوجه شد که من جاسوس هستم و من را لو داد ولی قبلا من توانستم از ایران خارج شوم.

خبرنگار: سردار جوانی از کجا فهمید که جاسوس هستید.

کاترین شکدم: سردارجوانی به روابط من با مقامات حکومت شک کرد تقریبا با هرکسی که به من برای کار معرفی میکرد رابطه برقرار میکردم ولی از طرفی خودم را بسیار مومن و مقید به اسلام نشان میدادم و همین رابطه با مردان حکومت باعث شک کردن یداله جوانی شد.

خبرنگار: واقعا رابطه بااین همه شخص برایتان سخت نبود؟
آیا نگران بیماریهای مقاربتی نبودید؟

کاترین شکدم: البته با همه این افراد رابطه جنسی نداشتم ولی در بین مقامات حکومت ایران حتی برای یک دستمالی ساده هم ترجیح میدادند که صیغه محرمیت بخوانند یا برای بوسیدن هم همینطور.

خبرنگار: پس با همه ۱۰۰ نفرمقامات حکومت رابطه نداشتید؟

کاترین شکدم: در حکومت جمهوری اسلامی هر گونه تماس فیزیکی زن با مرد رابطه محسوب میشود مثلا برای اینکه کنار یکی از آخوندهای حکومتی قلیان بکشیم برای من صیغه خواند تا موقع قلیان کشیدن پاهایش را بمالم.

خبرنگار: پس با ملایان هم رابطه داشتین؟

کاترین شکدم: بله البته مهمترین منابع خبری من ملایان (آخوندها) بودند چون در ایران اکثر مناصب مهم حکومتی دست آخوندها است.

خبرنگار: با آخوندها چگونه آشنا میشدین؟

کاترین شکدم: همانطور که گفتم در بین مقامات جمهوری اسلامی کافی است با یک معرف نفوذ کنید بقیه مثل دومینو شما را به همدیگر معرفی میکنند.

خبرنگار: با آخوندهای حکومتی به چه بهانه قرار ملاقات میگذاشتید؟

کاترین شکدم: به بهانه اینکه تازه مسلمان شدم ومیخواهم احکام دین را بپرسم قرار ملاقات میگذاشتم و در همان قرار پیشنهاد عقد موقت اسلامی میدادم

خبرنگار: آیا به سادگی قبول میکردند؟

کاترین شکدم: اگر قبول نمیکردند اصرار میکردم که سنت پیغمبر است

خبرنگار: بعد از ملاقات اول با مقامات چگونه از آنها اطلاعات به دست می آوردید؟
کاترین شکدم: بعد از ملاقات و پیشنهاد صیغه از طرف من دیگر بقیه کار آسان بود و چون یک اعتمادی بین ما شکل گرفته بود خود آنها در زمان ملاقاتهای حضوری کلی مطلب و اطلاعات به من میدادند بدون اینکه نیاز باشد بپرسم ادامه دارد.

خبرنگار: کمی بیشتر توضیح میدهید.

کاترین شکدم: مثلا من با یک نماینده مجلس رابطه داشتم که آخوند هم بود و خودش کل مطالب جلسه غیرعلنی مجلس را که محرمانه است برای من تعریف میکرد و حتی در حین رابطه و توی تخت هم داشت اسرار مملکتی را فاش میکرد برای اینکه من هرکاری بخواهد برایش انجام بدهم.

خبرنگار: چگونه با افرادی مانند ابراهیم رییسی قرار گذاشتید؟

کاترین شکدم: در ایران جمله ای است که میگویند برای دیدن مدیرکل اول باید آبدارچی را ببینید من هم برای ملاقات با افراد مهم با اطرافیان آنها رابطه برقرار کردم مثلا با آقای غلامحسین اسماعیلی رابطه برقرار کردم اون هم قرار ملاقات من را با رییسی گذاشت.

مذاکرات تا جمعه به پایان نرسد، طرف غربی از مذاکرات خارج میشود/ نماینده روسیه مذاکرات را ترک کرد
یازده اولیگارش روس تحت تعقیب دادگستری ایالات متحده قرار گرفتند

5 نظرات

 1. این موارد جنسی از رفتارهای مهم پیامبر اسلام محمد رسول الله میباشد.
  کل قران در سکس و وحشت خلاصه میشود
  پیامبر محمد دستور سر بریدن قوم بنی قریضه را بدیل وفا نکردن به عهد سادر کرد.
  محمد در پنجاه سالگی با عایشه هفت ساله ازدواج کرد
  پس از مقامات جمهوری اسلامی تعجب نکنیم و بدانیم خانم کاترین قیافه خوبی نداشت ولی آخوندها بدیل کنجکاوی به وی هم رحم نکردن تا لذت خانم قیافه بد را نیز درک کنند حال فکر کنید این همه بسیجی زیبا و خوشکل که در حکومت وجود دارند چه بلاهایی سرشون میارن

 2. حقیقتا شوکه شده ام نمیدانم حقیقت است یا دروغ اما اگر حقیقی است مدرک رو شود و مستند و تصاویری پخش گردد تا از صحت خبر اگاه باشیم.

 3. اگه اینجوریه که این خانم میگن باشه که مملکت ما تا بحال باید نابود شده بود ،باور نکنید،این مملکت ۴۰سال از عمرش میگذره و ازین جنس منافقها زیاد بخود دیده.

 4. برای پی بردن به وجودهرنوع فسادنیازی به اعتراف امثال خانم شکدم نیست،البته جای بسی تقدیرداره که برای منافع کشورش دست به چنین ریسک وازخودگذشتگی زده،حال کارایشون رومقایسه کنیدباپرستوهای نظام وازخودتون بپرسین که این پرستوها دقیقاچه منافعی روبرای چه کسانی تامین میکنند

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!