افشای هویت زوج تروریست ایرانی در سوئد

پس از انتشار گزارش اخیر سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO در مورد بازداشت زوج ایرانی تروریستی که پس از رمزگشایی دفترچه های اسدالله اسدی دیپلمات-تروریست رژیم شناسایی سده بودند، اسامی واقعی آنها منتشر شد؛ فرشته صناعی‌ فرید⁩ و ⁧مهدی رمضانی. صناعی فرید خود را به اداره مهاجرت سوئد، ⁩سلما خرمایی معرفی کرده بود و … Continue reading افشای هویت زوج تروریست ایرانی در سوئد